1. DESPRE ACCPT

ACCPT IAȘI (Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice județul Iași), membră a APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) a fost înființată în luna iulie, 2017 în județul Iași de către un număr 13 membri fondatori.

Asociația are un număr de 83 de fermieri, ce lucrează aproximativ 30 000 hectare, atât din zona județului Iași, cât și din județele limitrofe: Vaslui, Neamț, Bacău, Galați, Suceava.

Asociația Cultivatorilor de Cereale și plante Tehnice județul Iași este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. Asociația este autonomă, neguvernamentrală și apolitică.

Membrii APPR din Iași având în structura executivă un consilier APPR zonal.

 

2. OBIECTIVE

Obiectiv central: maximizarea profitului membrilor asociați.

 • Realizează unitatea cultivatorilor de cereale și plante tehnice din județul Iași și din județele limitrofe. Pentru îndeplinirea acestora, coordonează interesele acestora pe plan organizatoric, administrativ, economic, tehnico-științific și de specialitate, pentru realizarea obiectivului central;
 • Asigură relaționarea cu structuri naționale și locale, guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu orice instituții sau organizații, care pot aduce contribuții la promovarea progresului tehnologic, a resurselor necesare producției, a procesului legislativ, în conformitate cu cerințele reale ale cultivatorilor de cereale și plante tehnice;
 • Oferă membrilor asociați următoarele tipuri de servicii:
  • Strategii în vederea obținerii celor mai avantajoase prețuri de achiziționare a materiilor prime și a prețurilor optime de vânzare a cerealelor și plantelor tehnice în raport cu costul de producție;
  • Analiza cererii pe plan național și studierea piețelor interne și externe în vederea valorificării produselor la prețurile cele mai avantajoase;
  • Mediatizarea și reclama produselor obținute de membrii Asociației;
  • Realizarea de orice alte activități lucrative sau non-profit care să conducă la realizarea scopului Asociației;
  • Reprezintă prin persoane delegate, poziția membrilor săi la activitățile din domeniul cultivării porumbului și/sau sorgului, în toate situațiile în care Asociația este consultată sau la care participă ca invitată.

3. CONDUCERE

Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrilor asociați.

Organele de conducere ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Președinte.

Structura Consiliul Director:

 • Președinte- Emil BĂLTEANU-asociat TEODEMA SERVAGRO SRL;
 • Vicepreședinți:
  • Liviu BĂLĂNICI- administrator PANIFCOM SRL;
  • Tiberiu STAN-administrator EVI BLOSSOM SRL;
 • Membri:
  • Ioan CIBOTARU- Administrator AGROMIXT SPINENI SRL;
  • Ioan CIOBANU- administrator AGROMEC MOVILENI SA;
  • Gheorghe COZMA- administrator AGRO ILMAR SRL;
  • Radu GHEORGHIU- administrator CARPAT AGROM SRL;
  • Petrică HODOROGEANU-administrator HOFRA IMPEX SRL;
  • Constantin SCARLAT- administrator AGRALMIXT SA;
 • Secretar- Cristian RÎMBU.

Consiliul Director al Asociației este alcătuit din 10 membri aleși prin vot în cadrul Adunării Generale, pentru un mandat de 4 ani.

4. CONTACT

ACCPT Iasi

Strada Dimineții, numărul 3,
Localitatea Valea Lupului, Județul Iași
Cod poștal: 717410

Secretar executiv:
Ing. Idriceanu Adelina,
telefon: 0748 087 937;
email: office@accptiasi.ro

Consultant APPR:
Ing. consultant Stan Lucian,
telefon 0742 183 032;
email: apprsiasi@accptiasi.ro

Referent de specialitate marketing :
Morosan Alexandra
telefon: 0728 082 683;
email: alexandra.morosan@accptiasi.ro